Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

козельці донецькі
tragopogon donetzicus artemcz.


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемік, близький до T. tanaiticus Artemcz. та T. ucrainicus Artemcz. і, можливо, є їх стабілізованим гібридом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх.-причорноморський вид. Басейн Сіверського Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні, їх структуру не досліджено.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій — лісорозведення на піщаних терасах, видобування піску, випасання худоби).
Умови місцезростання: Річкові та суходільні піски. Угруповання кл. Festucetea vaginatae. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна сивувата від густого повстистого опушення рослина 10–50 см заввишки. Коренева система стрижнева. Стебла поодинокі або кілька, від середини або нижче розгалужені. Нижні листки вузькострічкоподібні, до 20–25 см завдовжки, 2–4 мм завширшки, загострені; середні листки з розширеною основою, часто складені, поступово звужені, на кінцях відігнуті або закручені. Кошики численні у волотисто-щиткоподібному суцвітті. Обгортка 15–23 мм завдовжки, білувато-повстиста; листочки обгортки до 5 мм завширшки, загострені. Квітки жовті, крайові перевищують обгортку. Сім’янки по ребрах вкриті дрібними гоструватими лусочками. Чубок 12–15 мм зав-довжки, довший за сім’янку. Цвіте у червні–вересні, плодоносить у липні–жовтні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється рішеннями Донецької та Луганської обласних рад. Охороняється у НПП «Святі Гори», ботанічному заказнику місцевого значення «Острів». Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин та порушення місцезростань, заліснення піщаних арен, видобування піску, випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1953.