Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зміячка австрійська (скорзонера австрійська )
scorzonera austriaca willd.


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Західнопалеарктичний дифузно поширений вид. Дуже рідко на Донецькому кряжі, у Приазов’ї, в долинах Сіверського Дінця та Дніпра (с. Бабайківка Царичанського р-ну). Адм. регіони: Дн, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні, росте поодинокими особинами.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби.
Умови місцезростання: Кам’янисті степи, відшарування крейди, вапняків, пісковиків, прирічкові піски. Угруповання кл. Festuco-Brometea. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–40 см заввишки з одним або кількома стеблами. Корінь стрижневий. Вся рослина опушена. Прикореневі листки по краю плоскі, рівні або складені вздовж, кілюваті. Обгортки 15–20 мм завдовжки, їх листочки зверху шерстисто опушені, голі лише по плівчастому краю. Квітки жовті, у 1,5 рази довші за обгортку. Сім’янки 9–10 мм завдовжки, ребристі, вгорі трохи опушені. Цвіте у червні– серпні, плодоносить у серпні–жовтні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється рішеннями Дніпропетровської, Донецької та Луганської обласних рад. Охороняється у відділенні «Хомутовський степ» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», РЛП «Донецький кряж». Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення місцезростань виду, терасування, заліснення схилів, надмірне випасання худоби, видобування крейди.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Донбас заповідний, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Куче- ревський, 2001; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Тарасов, 2005; Флора УРСР, 1953.