Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

жовтозілля кримське
senecio tauricus konechn.


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Локальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Головне пасмо Кримських гір (Нікітська та Бабуган яйли). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Описаний в 1994 р. вид, але його популяційні характеристики відсутні.
Причини зміни чисельності: Невідомі.
Умови місцезростання: Зростає поодинці в угрупованнях гірського лучностепового союзу Carici humilisAndrosacion (кл. Festuco-Brometea) та на кам’янистих схилах. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–40 см заввишки, з висхідними пагонами. Листки пірчасторозсічені, коротко павутинисто опушені. Квітки лимонножовті, зібрані у великих, 3–4 см діаметром кошиках, які в кількості 4–15 формують щитоподібне суцвіття. Цвіте в червні– липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ. Заборонено збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Ена, 2001; Флора европейской части СССР, 1994.