Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

деревій голий
achillea glaberrima klokov


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Локальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Приазовська височина. Поширений тільки у межах відділення «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ. Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Єдина популяція нараховує 8–9 млн особин, чисельність стабільна, щільність в середньому 35 особин на 1 м2. Віковий спектр популяції бімодальний з максимумами на віргінільній та середньовіковій генеративних стадіях, характеризується значною варіабельністю.
Причини зміни чисельності: В умовах заповідного режиму чисельність виду стабільна.
Умови місцезростання: Гранітні скелі та розщелини, на площинках з щебенистим ґрунтом площею від кількох дм2 до 2 м2. Росте поодинці, моновидовими групами або з домішкою кількох видів в угрупованнях, що відносяться до кл. SedoScleranthetea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з коротким кореневищем та висхідними або прямостоячими часто розгалуженими пагонами 20–40 см заввишки. Листки пірчастороздільні, у верхній частині стебла зубчасті. Кошики зібрані у верхівкові складні щиткоподібні суцвіття. Квітки яскраво-жовті, язичкові дуже варіють за кількістю у кошику, розміром, формою. Рослина позбавлена опушення на стеблах, листках, обгортках. Цвіте у червні–серпні, плодоносить у липні– вересні. Розмножується насінням (дає рясний самосів).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ. Рекомендується контролювати стан популяції, вирощувати у ботанічних садах, залучити до селекції декоративних форм. Заборонено збирання, гербаризацію, заготівлю, порушення умов місцезростань виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України, Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Ботанічному саду ім. О.Ф. Фоміна.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Флора УРСР, 1962; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Определитель высших растений Украины, 1987; Остапко, 2005; Тысячелистники, 1984; ЧКУ, 1996; Шакула, 2007.