Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

волошка несправжньо-блідолускова
centaurea pseudoleucolepis kleopow (c. margaritacea ten. subsp. pseudoleucolepis (kleopow) dostál)


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вузький ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Приазовська височина. Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Представлений вузьколокальною стенотопною популяцією (locus classicus — Донецька обл., відділення «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ). Зростають поодинці, подекуди групами. Популяція повночленна, близько 150 тис. особин, на площі близько 5 га, щільність до 1–5 особин на 1 м2. Максимум припадає на рослини генеративної стадії. Чисельність популяції знижується.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, пошкодження насінних зачатків комахами.
Умови місцезростання: Гранітні відслонення з бідними, супіщаними, кислими ґрунтами, в тріщинах скель. Незімкнуті угруповання кл. Asplenietea trichomanis (порядок Androsacetalia vandelii) та Sedo-Scleranthetea. Ксерофіт, силікофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина до 50 см заввишки. Стебло прямостояче, у верхній частині вище середини розгалужене, разом з листками трохи павутинисте. Листки пірчасто- або двічіпірчасторозсічені з вузьколінійними частками. Кошики дрібні, поодинокі на кінцях улиснених гілок, удворюють волотисте суцвіття. Обгортка яйцеподібна, листочки обгортки жовтувато-зелені, по краю плівчасті, придатки листочків округлі, по краю плівчасті, прозорі, на верхівці з коротким вістрям, внутрішні листочки обгортки ланцетні з яйцеподібно-ланцетним плівчастим придатком. Квітки блідо-рожеві, до білуватих. Сім’янка темно-бура, з білуватими реберцями. Цвіте у липні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП, додатку Бернської конвенції. Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення «Кам’яні Могили»). Необхідно постійно контролювати стан популяцій, вирощувати в ботанічних садах, підсівати насіння в природні умови. Заборонено порушувати місця зростання виду, збирання рослин та гербаризацію.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Донбас заповідний, 2003; Каталог раритетного біорізноманіття..., 2002; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондра- тюк, Остапко, 1990; Мосякін, 1999; Остапко, 2001, 2005; Собко, 2005; Флора УРСР, 1965;