Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

волошка напівзаконна
centaurea semijusta juz. (centaurea sterilis steven subsp. semijusta (juz.) dostál)


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Локальний неоендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гірський Крим — на г. Чатир-Даг. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відома маленька локальна популяція.
Причини зміни чисельності: Невідомі, можливо, гібридизує з іншими підвидами і витісняється гібридами.
Умови місцезростання: Гірські кам’янисті степи. Угруповання кл. Festuco-Brometea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічник 25–35 см заввишки, з висхідними мало розгалуженими пагонами. Листки двічіпірчасторозсічені, павутинисто й щетинисто опушені. Квітки в невеликих поодиноких кошиках, пурпурові. Кошики на ніжках, обгортка кошика широкояйцеподібна, 16–22 мм завдовжки, 12– 20 см завширшки, листочки обгортки з великими плівчастими дрібнозубчастими придатками з кінцевим м’яким вістрячком 1– 3 мм завдовжки; середні листочки обгортки з широкояйцеподібним придатком до 1 мм з довгасто-ланцетною коричневою плямою. Плід чорнувата тонковолосиста сім’янка 4–5 мм завдовжки, чубчик 1,5–2 мм. Цвіте в липні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1969; Ена, 2001; Флора УРСР, 1965.