Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

волошка компера
centaurea comperiana steven


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемічний вид (можливо, походить від гібридизації C. caprina Steven × Centaurea substituta Czer.).
Ареал виду та його поширення в Україні: Крим. Зростає на зх. Пд. берега Криму від смт. Сімеїз до мису Айя, а також в Байдарській долині в околицях с. Родніковське. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Загальна чисельність і ступінь природного поновлення невідомі. Чисельність окремих популяцій незначна, особини трапляються переважно поодинці чи невеликими групами.
Причини зміни чисельності: Знищення місцезростань під впливом процесів денудації, а також внаслідок посилення рекреаційного навантаження та господарського освоєння територій.
Умови місцезростання: Зрідка на сухих кам’янистих схилах, скелях і осипищах. Ценозоутворюючего значення не має, як асектатор входить до складу рослинних угруповань класів Thlaspietea rotundifolii і Onosmо polyphyllae-Ptilostemonetea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина 30–50 см заввишки з 1–2 прямостоячими, більш-менш розгалуженими стеблами. Стебла і листки сіро-зелені, з павутинистим опушенням. Суцвіття — кошики до 2 см у діаметрі, поодинокі на кінцях стебел і гілок, загалом на рослині нечисленні. Обгортка овально-яйцеподібна, 6–8 мм завширшки. Придатки листочків обгортки шкірясті, по краю війчасті, з буруватим вістрям або колючкою 1–2 мм завдовжки і плівчастими боковими вушками. Квітки пурпурові. Сім’янки без чубка. Цвіте у червні–вересні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території Ялтинського гірсько-лісового ПЗ, ландшафтних заказників загальнодержавного значення «Байдарський » і «Мис Айя», заповідного урочища «Скелі Ласпі». Необхідно контролювати стан популяцій та дотримання заповiдного режиму територiй ПЗФ. Рекомендується культивувати у ботанічних садах півдня України. Заборонено освоєння територій (забудова) та організація рекреаційних пунктів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1969; Голубев, 1996; Илларионова, 1961; Корженевский, Багрикова, Рыфф, Бондарева, 2004.