Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

волошка донецька
centaurea donetzica klokov (c. margaritacea ten. subsp. donetzica (klokov) dostál)


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вузький ендемік у середній течії Сіверського Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька місцезнаходжень. Вид представлений декількома малочисельними популяціями, що скорочуються. Ступінь природного поновлення незадовільний. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Природноісторична реліктовість, зривання на букети, надмірне рекреаційне навантаження, освоєння прируслових ділянок, будівництво.
Умови місцезростання: сухих, бідних умовах, на других піщаних терасах у складі угруповань кл. Festucetea vaginatae. Псамофіт. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина 30– 50 см заввишки. Стебло розгалужене, разом з листками павутинисте, вгорі по ребрах гострошорстке. Листки пірчасто-, нижні — двічіпірчасторозсічені, шорсткуваті, по краю гострошорсткі. Кошики поодинокі, листочки обгортки шкірясті, блідо-зелені або жовтуваті, придатки опуклі, при основі з червонувато-буруватою плямою, з прозорою облямівкою слюдяного відтінку. Квітки рожеві. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в НПП «Святі Гори». Необхідно виявити всі місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій, створити на окремих ділянках заказники місцевого значення. Потребує режимів заповідності та заказного. Рекомендується культивувати в ботанічних садах. Заборонено збирати рослини та порушувати місця зростання виду, зокрема, забудову прируслових ділянок.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Донбас заповідний, 2003; Каталог раритетного біорізн. заповід. і наці- он. парків України, 2002; Кондратюк, Бурда, Остап- ко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Красная книга Ростовской области, 2004; О