Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

волошка верболиста
centaurea salicifolia m.bieb.


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Диз’юнктивноареальний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Мала Азія (Понтійські гори), Кавказ, Пн.-Сх. Причорномор’я. В Україні — Донецький кряж. Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Єдине острівне місцезнаходження — Донецька обл., Шахтарський р-н, урочище Глухе. Структуру і розміри популяції не досліджували.
Причини зміни чисельності: Природна рідкісність, вузька екологоценотична амплітуда, вплив антропогенних факторів. Детальніша характеристика не відома. Ксерофіт.
Умови місцезростання: По узліссях, галявинах, чагарниках, на степових луках.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 50–80 (100) см заввишки. Стебла вгорі трохи розгалужені, рідше прості, при основі лілово-пурпурові, по всій довжині павутинисті, з розсіяними короткими жорсткими волосками, до самого верху улиснені. Листки еліптично- або довгастоланцетні, по краю віддалено-дрібно-зубчасті, вкриті крапчастими залозками, сірувато-зелені від слабкого павутинистого опушення, нижні короткочерешкові, середні та верхні сидячі. Кошики поодинокі або скупчені по 2–3, разом утворюють майже щиткоподібне суцвіття. Обгортка яйцеподібна, листочки обгортки блідо-зелені, придатки листочків перетинчасті, з трикутно-ланцетною (у зовнішніх листочків) до ромбічної (у середніх листочків) темно-бурою центральною частиною, на верхівці звуженою в коротке відігнуте назовні хвостоподібне закінчення, по краю розсічені на торочки, придатки внутрішніх листочків перетинчасті, округлі, по краю коротконадрізані. Квітки рожевопурпурові. Цвіте у липні–вересні. Плодоносить у вересні–жовтні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється рішенням Донецької обласної ради. На територіях природно-заповідного фонду не зростає. Необхідні оцінка стану популяцій виду та пошук нових місцезнаходжень для організації природно-заповідних територій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання (заліснення, надмірне випасання худоби, забудова).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Дубовик, 1990; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Кондратюк, Тарабрин, Бакланов, Бурда, Хархота, 1980; Остапко, 2005; Флора СССР, 1963; Флора УРСР, 1965.