Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

волошка ванькова
centaurea vankovii klokov (c. sterilis steven subsp. vankovii (klokov) dostál)


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Вузький регіональний неоендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Зх. частина Гірського Криму: масиви АйПетрі, гг. Кішка, Аю-Даг, Бабуган, Демерджі та їх відроги. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції чисельні, однак в окремих місцях (г. Кішка) зникають.
Причини зміни чисельності: Можливо, заміщуються іншими близькими видами чи гібридами.
Умови місцезростання: Гірські кам’янисті схили. Угруповання порядку Alysso-Sedetalia та кл. Festuco-Brometea. Мезоксерофіт, петрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічник 30–35 см заввишки з висхідними розгалуженими пагонами. Листки пірчасторозсічені, павутинисто й щетинисто опушені. Квітки в невеликих поодиноких кошиках, світло-пурпурові. Кошики на ніжках, обгортка кошика широкояйцеподібна, 14–16 мм завдовжки, 10–14 см завширшки, середні листочки обгортки з широкояйцеподібним жовтуватим плівчастим придатком до 3–4 мм з яйцеподібнотрикутною коричневою плямою та кінцевим вістрячком 0,5–0,7 мм. Плід чорнувата тонковолосиста сім’янка 4 мм завдовжки, чубчик білий 1,5–1,8 мм. Цвіте в червні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському ПЗ та заказнику загальнодержавного значення «Аю-Даг». Заборонено порушення місцезростань (освоєння та забудова територій).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Ена, 2001; Флора УРСР, 1965.