Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

відкасник татарниколистий, дев'ятисил татарниколистий
carlina onopordifolia besser ex szafer, kulcz. et pawł. (c. acanthifolia all. subsp. utzka auct. non (hacq.) meusel et kärstner, c. utzka auct. non hacq.)


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Пд.-малопольсько-подільський ендемік в ізольованих локалітетах.
Ареал виду та його поширення в Україні: Польща (Малопольська височина), Україна (Поділля). В Україні — ГологороКременецький кряж, Опілля, Волинська височина. Locus classicus виду — окол. с. Ольгопіль Вінницької обл. Вказівки для Волинської, Одеської і Сумської обл. сумнівні. Адм. регіони: ?Вл, Рв, ?См, Лв, Ів, Тр, Вн, ?Од.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції на Гологоро-Кременецькому кряжі — по кілька тисяч особин різного віку, стабільні. За розвитку щільної дернини чисельність особин знижується. Стан популяції в locus classicus задовільний. Інші популяції нечисленні й належать до регресивного типу.
Причини зміни чисельності: Надмірне випасання худоби, заліснення схилів, часті весняні випалювання травостою.
Умови місцезростання: Лучно-степові угруповання на схилах із сильно скелетними рендзинами, місця з порушеною дерниною. Оптимум в асоціації Inuletum ensifoliae союзу Cirsio-Brachypodion pinnati, росте в угрупованнях союзу Festucion valesiacae. Кальцефіл, ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічний трав’яний монокарпік з тривалим, (3) 5–10 (15) років, вегетативним розвитком. Має потужний стрижневий корінь. Стебло нерозвинене, рослина виглядає як розпростерта розетка листків з великим кошиком у центрі. Листки еліптичні або довгасто-еліптичні, 6–35 см завдовжки, жорсткі, пірчастонадрізані, густопавутинисті; їхні бічні лопаті, на верхівці з колючкою, по краях нерівно-колючо-зубчасті. Кошик 15–20 (25) см діаметром; листочки обгортки колючозубчасті. Віночки 17–20 мм завдовжки, жовтуваті. Сім’янки довгасті, темно-сірі, густоволосисті. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у вересні–жовтні. Розмножується насінням, але воно часто висипається зимою.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включений до Червоного списку МСОП. Охороняється на території НПП «Галицький» та в заказниках «Голицький» (Тернопільська обл.), «Чортова гора» (Івано-Франківська обл.), «Лиса гора і гора Сипуха», «Біла гора» (Львівська обл.). Необхідними є моніторинг популяцій. Заборонено збирання рослин, випалювання, випасання, заліснення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботсаду Львівського національного університету ім. І. Франка.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Зеленчук, 1985, 1986; Флора европейской части СССР, 1994; Флора УРСР, 1962; Meusel, Kärstner, 1994.