Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

білотка альпійська, едельвейс, шовкова косиця
leontopodium alpinum cass.


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Середньоєвропейський гірський вид на пн. та сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Високогір’я Піренеїв, Альп, Балкан і Карпат. В Україні — Свидовець (гг. Близниця, Драгобрат, Герашаска і Ребро), Чорногора (г. Шпиці), Мармароські Альпи (г. Нєнєска), Чивчини (г. Великий Камінь). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Збереглися залишки популяцій у кількох ізольованих місцезростаннях на малих площах (до 0,2 га) у важкодоступних місцях. Чисельність у чотирьох локалітетах не перевищує 100, цвітуть окремі особини. У частини популяцій не виявлено насіннєвого підросту. Сучасний стан усіх популяцій критичний: чисельність особин і площа оселищ постійно зменшуються. Більшість популяцій, відомих на Чорногорі у ХХ ст., зникли.
Причини зміни чисельності: Як ритуальна й декоративна рослина знищується населенням і туристами. Факторами загрози є низька генетична різноманітність, критично низький поріг чисельності, повільні темпи онтогенезу і відновлення, антропогенний вплив.
Умови місцезростання: Субальпійський та альпійський пояси в межах висот 1450–1800 м н. р. м. Росте на слабкозадернованих ділянках і у тріщинах вапнякових скель на сухих пд. і пд.-сх. стрімких схилах (порядок Potentilletalia caulescentis) у складі реліктових угруповань (асоціація Saxifrago-Festucetum versicoloris) та в інших рідкісних фітоценозах (асоціація Festucetum saxatilis). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна повстисто опушена рослина 10–25 см заввишки. Стебла прості, поодинокі, висхідні, біля основи з розеткою. Листки цілісні, видовжено- або лінійно-ланцетні, чергові, сидячі. Квітки у дрібних кошиках, які зібрані по 3–10 на верхівках стебел у щільні головки і оточені кількома рядами видовжено-ланцентних, білих від густого повстистого опушення листків загальної обгортки. Крайові квітки у кошику маточкові, серединні — двостатеві. Плід — видовжена циліндрична сім’янка. Цвіте у червні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ, Карпатському НПП, заказнику загальнодержавного значення «Чорний Діл» (Чернівецька обл.). Необхідний суворий заповідний режим на г. Герашасці й Ребрі та охорона місцезростаннь. Слід ширше культивувати та інтродукувати. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення структури фітоценозів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у декількох ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ритуальне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Кияк, 1999; Малиновський, Крічфалушій, 2002; ЧКУ, 1996.