Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна)
lycopodiella inundata (l.) holub (lycopodium inundatum l.)


Таксономічна належність: Родина Плаунові — Lycopodiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний зникаючий вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид. В Україні трапляється в Карпатах, на Поліссі, по терасах річок Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Зк, Хм, Чк, Дн, Пл, Хр, Лг, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, представлені невеликими групами. Окремі популяції мають високу щільність до 24 особин на 1 м2.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт, освоєння річкових терас, зміна гідрологічного режиму.
Умови місцезростання: Зростає у невластивих для плаунових умовах (торфові болота, заболочені луки, замоховілі піщані зниження на терасах річок, вологі свіжі піски). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–10 см заввишки. Стебло повзуче, густо вкрите лінійно-шилоподібними листками (мікрофілами). Спороносні гілки короткі, не галузяться, нечітко відмежовані від стебла, на верхівках мають довгі стробіли без ніжки. Спороносить у липні–вересні. Спори численні світложовті. Розмножується спорами і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне виявлення вцілілих місцезнаходжень в Лісостепу і Степу і створення на них природно-заповідних територій. Охороняють в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, НПП Шацькому, «Прип’ять-Стохід», «Синевир», «Святі гори». Заборонено всі види гідромеліоративних робіт, торфорозробку.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає
Господарське та комерційне значення: Лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, Попович, Шеляг-Сосонко, 1986; Ан- дрієнко, Прядко, Онищенко, 2006; Байрак, Стецюк, 2005; Брадіс, Андрієнко, Лихобабіна, 1969; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Кучеревський,