Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зелениця триколоскова (дифа зіаст рум триколосковий)
diphasiastrum tristachyum (pursh) holub (diphasium tristachyum (pursh) rothm., lycopodium tristachyum pursh)


Таксономічна належність: Родина Плаунові — Lycopodiaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий..
Наукове значення: Бореальний реліктовий вид на межі диз'юнктивного ареалу. Один з батьківських видів рідкісних гібридогенних таксонів D. zeilleri та D. issleri.
Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія, Середня та Атлантична Європа, на пд. Європи в Апеннінах та Балканах; зх. Китай, сх. Пн. Америки. В Україні на Поліссі (дуже рідко). Адм. регіони: Вл, Жт.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі за розміром, струкрура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності:Реліктовий характер виду в Україні та складна біологія розвитку (залежність гаметофіту від мікоризоутворюючого гриба). Суцільні рубки лісів, заміна корінних порід інтродуцентами, збирання рослин на вінки.
Умови місцезростання: Росте в бореальних соснових зеленомошних та соснових зеленомошно-лишайникових лісах (угрупованнях кл. Vaccinio-Piceetеа) на бідних кислих дерново-підзолистих ґрунтах. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яна рослина. 7–15 см заввишки. Стебло повзуче, безрозеткове, з сизуватими, прямостоячими або підведеними пагонами, зібраними пучками. Підземні пагони горизонтальні. Гілочки до 2 мм завширшки. Листки (мікрофіли) щільно притиснуті до гілок, чотирирядні, трохи обернонояйцеподібні, верхівка слабо розділена на неправильні дольки, бічні прямі, притиснуті, без загнутих кінчиків, 0,8–1,5 мм довжиною у вільній частині, а черевні більші та ширші біля основи. Спорангії рівноспорові в пазухах спорофілів, які утворюють 3–4 стробіли на дихотомічно розгалуженій ніжці. Колоски 1–1,5 см завдовжки на ніжках 1,5–2,5 см. Спороносить у липні-вересні. Розмножується вегетативно та спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Поліському ПЗ. Необхідним є обстеження відомих локалітетів з метою з’ясування стану популяцій та їх моніторингу. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання, несанкціоновані лісогосподарські заходи.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, фарбувальне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2000; Флора Европейской час- ти СССР, 1974; Флора СССР, 1934; Протопопова, 1974; ЧКУ, 1996.