Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зелениця сплюснута (дифазіаструм сплюснутий)
diphasiastrum complanatum (l.) holub (diphasium anceps (wallr.) a.löve et d.löve, d. complanatum (l.) rothm., lycopodium anceps wallr., l. complanatum l.)


Таксономічна належність: Родина Плаунові — Lycopodiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний..
Наукове значення: Голарктичний вид на пд. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у Пн. і Центральній Європі, до Пн. Італії та Придунайських країн, на Мадейрі, у Пн. Азії, Індії та Пн. Америці (пн. сх.). В Україні трапляється у Карпатах, на Розточчі, Зх. Поділлі, Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Локалітети площею від 0,5 до 10–15 м2, представлені від одного до кількох клонів, що налічують по кілька десятків вегетативних рамет і від 1 до 10–15 спороносних.
Причини зміни чисельності: Суцільні рубки лісів, збирання рослин для культових обрядів. У високогір’ї надмірне випасання.
Умови місцезростання: Здебільшого на піщаних ґрунтах у соснових та дубово-соснових лісах (кл. Vaccinio-Piceetea), а також на мохових подушках у букових, ялицево-букових і смерекових лісах, іноді на пустошних луках з домінуванням Nardus stricta та Festuca tenuifolia. Рідше в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Quercetea roboripetraeae (союз Pino-Quercion), Calluno-Ulicetea (союз Violion caninae). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина. Стебла довгі, підземні, повзучі, із прямостоячими сплющеними вилчасто розгалуженими гілками. Плідні гілочки переходять у довгу, рідко обсаджену листками (мікрофілами) ніжку, що несе по кілька циліндричних колосів; спорангіальні листки яйцеподібні, загострені, по краю виїмчато-зубчасті; вегетативні листки дрібні, притиснуті, розміщені в 4 ряди; з них крайові трикутно-ланцетні, кілюваті, дуже загострені, а ті, що містяться на плоскому боці гілок, вужчі, майже шилоподібні. Спороносить у липні–вересні. Поновлення переважно вегетативне, також спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території Поліського та Рівненського ПЗ, у Деснянсько-Старогутському та Карпатському НПП, а також у пам’ятці природи «Тисовий Яр» (Чернівецька обл.). Необхідний моніторинг популяцій, особливо у поліській частині ареалу. Заборонено проведення суцільних рубок та збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, фарбувальне (народний засіб для отримання зеленої фарби для вовни).
Джерело: Основні джерела інформації Панченко, 2005; Флора УРСР, 1938; Чорней, Тока- рюк, 2002; ЧКУ, 1996; Guşuleac, 1931.