Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плаунчик швейцарський (плаунок швейцарський)
lycopodioides helveticum (l.) kuntze (lycopodium helveticum l., selaginella helvetica (l.) spring)


Таксономічна належність: Родина Плаункові — Selaginellaceae.
Природоохоронний статус виду: Зниклий в природі.
Наукове значення: Рідкісний, реліктовий диз’юнктивно поширений вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-сх. Азія, Кавказ, Маліа Азія та Центральна та Пн.-сх. Європа, де частіше приурочений до гірських районів. Відоме єдине достовірне місцезнаходження виду в Україні, підтверджене кількома гербарними зборами різних колекторів: Українські Карпати, Вігорлат-Гутинський хребет, північний схил Гутинського хребта на лівому березі р. Тиса поблизу с. Веряця Виноградівського р-ну на Закарпатті. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Невідомі. Протягом останніх 50 років наявність виду у цьому локалітеті не підтверджено. Необхідно з’ясувати сучасний стан популяції.
Причини зміни чисельності: Інформація відсутня. Вид є чутливим до впливу антропогенних факторів.
Умови місцезростання: Затінені вологі, часто оброслі мохом андезитові скелі над р. Тиса в буковому лісі (угруповання асоціації Asplenio-Poetum nemoralis?) на висотах 130, 170, 350 м н.р.м. (за гербарними даними різних колекторів). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Дрібна багаторічна сланка трав’яна рослина. Стебло повзуче, розгалужене, 3–10 см завдовжки, з ризофорами в місцях розгалуження. Листки (мікрофіли) диморфні, цілокраї або слабо пилчасто-зубчасті, блискучі, взимку червонуваті, розташовані в чотири ряди. Нижні листки відстовбурчені, 2–3 мм завдовжки, верхні — майже вдвічі менші, притиснуті до стебла. Спороносні колоски 1,5–2(4) см завдовжки, розташовані на кінцях бічних, рідко облиснених гілочок. Спорофіли яйцеподібні, загострені, мегаспорангій розміщений в нижній частині колоска. Спороносить у (травні) червні–липні. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняють. Необхідне підтвердження зростання виду з наступним контролем стану популяцій та створення в районі місцезнаходження виду резервату. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2000; Игошина, 1955; ЧКУ, 1996; Buček 1931 (1932); Domin, 1931; Margittai 1938.