Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

молодильник озерний
isoëtes lacustris l.


Таксономічна належність: Родина Молодильникові — Isoëtaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид на пн.-сх. межі поширення. Єдиний представник кл. Isoëtopsida у флорі України.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна та Атлантична Європа, Скандинавія, Зх. Сибір, Пн. Америка. В Україні трапляється на Зх. Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв.
Чисельність та структура популяцій: Утворює монодомінантні зарості, популяції представлені у вигляді широких щільних смуг на мілководді озер (оз. Біле в Рівненському ПЗ, оз. Луки Ратнівського р-ну, Воронки, Луко Володимирецького р-ну, озера Велике, Середнє Зарічнянского р-ну), також трапляється окремими плямами (оз. Світязь і Пісочне Шацького НПП та оз. Любче Ковельського р-ну).
Причини зміни чисельності: Забруднення озер (антропогенна евтрофікація). В останнє десятиліття виявлено ряд нових місцезнаходжень, де вид раніше не фіксувався.
Умови місцезростання: На чистих прозорих мілководдях (глибина 0,7–2 м) мезотрофних та олігомезотрофних замкнутих або слабопроточних озер з піщаним дном

Загальна біоморфологічна характеристика: Гідатофіт. Багаторічна рослина 5–20 см заввишки. Ризоїди численні, густі. Стебло бульбоподібне. Листки (філоїди) темно-зелені, шилоподібні, зібрані пучком. Мегаспорангії у піхвах зовнішніх листків, мікроспорангії у піхвах внутрішніх листків, сидячі. Спори диморфні. Спороносить у липні–вересні. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Черемському, Рівненському (Білоозерська ділянка) ПЗ, в Шацькому НПП, ботанічному заказнику місцевого значення «Любче» (Волинська обл.). Заборонено порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, місце нересту риб, закріплює днища водойм.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Прядко, Онищенко, 2006; Гелюта, Вака- ренко, Дубина та ін., 2001; Екофлора України, 2000; Зуб, Карпова, 2004; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Терлецький, Охримович, Кудрик, 1985; Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона, 2006.