Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лусківниця марантова (нотолена марантова)
notholaena marantae (l.) desv. (cheilanthes marantae (l.) domin)


Таксономічна належність: Родина Синоптерисові — Sinopteridaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий термофільний середземноморський елемент, що знаходиться на пн. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Атлантична Європа, Середземномор’я, Кавказ. В Україні: Пд. берег Криму (г. Аю-Даг, масив Чатир-Даг, поблизу смт. Новий Світ, масив Кара-Даг). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Дуже рідко, популяції невеликі за розміром, лінійного типу, у вигляді нечисельних куртин у тріщинах скель.
Причини зміни чисельності: Специфіка екотопів, вузька екологічна амплітуда та мікрокліматичні умови нижнього гірського поясу, що лімітує проростання спор.
Умови місцезростання: Угруповання кл. Asplenietea trichomanis, що формуються на обривах в умовах накопичення органіки, у тріщинах сухих кислих скель нижнього гірського поясу, які добре прогріваються сонцем. Ксерофіт. Петрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна вічнозелена трав’яна рослина 20–30 см заввишки, з повзучим кореневищем. Вайї двічіпірчасторозсічені, зелені, знизу густо вкриті бурими вузьколанцетними плівками. Соруси тупоголчасті, довгасто-округлі без покривальця, розташовані на кінцях жилок по краях. Спороносить у липні– вересні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Карадазькому ПЗ та заказниках загальнодержавного значення «Аю-Даг» і «Новий Світ». Треба докладно вивчити стан популяції та особливості розмноження виду. Рекомендується здійснити інтродукцію в ботанічні сади. Заборонено порушення місць зростання, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екофлора України, 2000; ЧКУ, 1996.