Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

краєкучник персидський
cheilanthes persica (bory) mett. ex kuhn (notholaena persica bory)


Таксономічна належність: Родина Синоптерисові — Sinopteridaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид на пн.-сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземноморсько-передньоазійській вид, що зустрічається в горах Кавказу, Середньої Азії, Малої Азії, Гімалаїв і Середземномор’я. В Україні відомі два локалітети — Яузларській (на вапняках) в окол. м. Ялта і Воронівський (на конгломератах), знайдений в ур. Хама в окол. с. Ворон, Судакського р-ну. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: В трьох популяціях налічується близько 210 особин (куртин). Відновлення дуже слабке і нерівномірне по роках.
Причини зміни чисельності: Вилучення рослин з природних популяцій. Глобальне потепління клімату і локальна зміна режиму зволоження. Тривала засуха в період спороношення виду.
Умови місцезростання: Кам’янисті екотопи, тріщини вивітрювання в конгломератах і денудаційні тріщини вапнякових скель, угруповання кл. Asplenietea trichomanis. Ксерофіт. Облігатний хазмофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Вічнозелений багаторічник з дернистим кореневищем, покритим чорнобурими плівками. Листки (вайї) шкірясті, довгасто-ланцетні, зверху голі, знизу густо волосисті, сегменти маленькі, роздуті, округлі або овальні, краї їх заломлені, плівчасто витончені з довгим бурим опушенням. Черешки ламкі і покриті волосками та плівками. Соруси знаходяться на краю листового сегменту, повністю вкриті шерстистим опушенням. Спори кулясті, зернисті, з трьома смужками. Спороносить у липні–серпні. Розмножується спорами та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Дві популяції знаходяться на території Ялтинського гірсько-лісового ПЗ. Необхідно розробити спроби інтродукції, розмноження та подальшої репатріації. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, забір води.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, декоративне, придатний для альпінаріїв і скельних садів.
Джерело: Основні джерела інформації Сазонов, 1997; Флора Европейской части СССР, 1974.