Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

міхурниця гірська (пухирник гірський)
cystopteris montana (lam.) bernh. ex desv. (aspidium montanum (lam.) sw., polypodium montanum lam., rhizomatopteris montana (lam.) a.p.khokhr.)


Таксономічна належність: Родина Міхурницеві — Cystopteridaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий голарктичний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня Європа, Кавказ, Зх. і Сх. Сибір, Пн. Америка. В Україні — Карпати: Чорногора, Чивчини (Чивчин, Мокринів Камінь, Чорний Діл). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинокими особинами або групами по декілька особин. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу.
Умови місцезростання: Росте на вологих тінистих карбонатних скелях, осипищах карбонатних порід, на мо-крих затінених пн., пн.-сх. і пд.-сх. схилах, часто під наметом лісу у субальпійському та верхній частині лісового поясу (угруповання класів Thlaspietea rotundifolii та Asplenietea trichomanis, асоціації Doronico-Cratoneuretum commutati). Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 20–30 см заввишки. Вайї трикутні або яйцеподібно-трикутні. Черешок перевищує пластинку вайї в 2–3 рази. Сегменти першого порядку перевищують інші. Найближчий до черешка зубчик нижніх сегментів другого порядку набагато перевищує інші, має вигляд вушка. Покривальце широкояйцеподібне, тупе. Спори бобоподібні з шипиками.Спороносить у серпні–жовтні.Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Чорний Діл» (Чернівецька обл.) і пам’ятки природи «Каменець» (Івано-Франківська обл.). Слід взяти під охорону всі відомі місцезростання, контролювати стан популяцій. Заборонено руйнування місцезростань, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Екоф- лора України, 2000; Хорология флоры Украины, 1986; Pawlowski, Walas, 1949.