Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

анограма тонколиста
anogramma leptophylla (l.) link (polypodium leptophyllum l.)


Таксономічна належність: Родина Геміонітидові — Hemionitidaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Європейсько-середземноморський вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Субтропічні і помірно теплі області: Атлантична Європа, Середземномор’я, Зх. та Сх. Закавказзя, гірський Туркменістан (Копетдаг), В Україні — Пд. берег Криму (г. Аю-Даг, Кастель), Керченський п-ів (на сх. від с. Золоте, Каралар). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Кількість особин коливається від декількох десятків до 5–6 сотень, залежно від вологозабезпеченості. На г. Аю-Даг налічується до 500, на г. Кастель — близько 50, на Керченському п-ові (Каралар) — близько 650 особин. В останньому місцезнаходженні рослини трапляються поодиноко, а також групами, які нараховують від 20 до 140 особин.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, коливання вологозабезпеченості, антропогенний вплив. На г. Кастель екотопи інтенсивно руйнуються при будівництві доріг та розробці кар’єрів будівельного матеріалу.
Умови місцезростання: На магматичних інтрузивних відслоненнях кислих, нейтральних та основних порід, утріщинах і нішах, під нагромадженням порфірових і габбро-діабазових брил, де накопичується вологий дрібнозем. Часто росте разом з печіночниками. Угруповання класу Asplenietea trichomanis. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Озимий однорічник 15–25 см заввишки, вегетує з вересня по липень. Вайї диморфні, тонкі, ніжні, перетинчасті, голі, на червонувато-бурих черешках без зчленування. Пластинки стерильних вай ниткоподібні з віялоподібними частками, спороносних — яйцеподібно-ланцетні, тричі пірчасті з обернено-яйцеподібно-клиноподібними надрізаними частками. Соруси довгасті, розміщені вздовж вторинних жилок, зливаютьсяміж собою, покрівець відсутній. Спори бурі, тетраедрично-кулясті з трьома смужками. Гаметофіт багаторічний, з бульбоподібним виростом, що містить поживні речовини, за рахунок яких переносить період з несприятливими умовами. Спороносить в липні. Розмножується спорами та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказнику загальнодержавного значення «Аю-Даг». Заборонено несанкціоноване збирання рослин, гербаризацію, знищення місцезростань, проведення будівництва та розробку кар’єрів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вахрушева, 1995; Голубев, Ена, Сазонов, 1984; Екофлора України, 2000; Красная книга СССР, 1984; Сазонов, 1986, 1997; Флора европейской части СРСР, 1974; ЧКУ, 1996.