Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гронянка ромашколиста
botrychium matricariifolium (a.braun ex döll) w.d.j.koch (b. lunaria (l.) sw. var. matricariifolium a.braun ex döll)


Таксономічна належність: Родина Вужачкові — Ophioglossaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний, вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейсько-американський вид, поширений у Скандинавії, Атлантичній, Середній і Сх. Європі, Пн. і Пд. Америці, з окремими ексклавами в Азії та Пд. Америці. В Україні поширений на Закарпатті (на Притисянській низовині); у Карпатах (лісовий пояс Чорногори, Свидівця й Чивчин); на Пн.-зх. Поділлі (Колтівська улоговина); на Середньому Придніпров’ї. Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чк.
Чисельність та структура популяцій: Усі популяції ізольовані, представлені дуже малими площами від 3 до 50 м2 і чисельністю від кількох до кількох десятків особин.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (рубки лісів, випасання, витоптування, рекреація) на лісні та лучні угіддя.
Умови місцезростання: Росте у світлих лісах, на галявинах, на лучних схилах, гірських луках, в угрупованнях порядків Nardetalia, Luzulo-Fagetalia. Мезофiт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5(10)– 20(25) см заввишки. Вайї голі, двох типів стерильні (вегетативні) і фертильні (спороносні). Стерильні вайї довгасті або овальні, двічі або просто пірчасті. Частки 1-го порядку (по 2–6 з кожного боку) довгасті, тупі, віддалені одна від одної. Частки 2-го порядку круглясті або довгасті, на верхівці часто зарубчасті. Спороносні вайї волостисті, на коротких ніжках. Спорангії кулясті, вільні, розміщені дворядно. Заросток підземний. Спороносить у липні–серпні. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ та Канівському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено несанкціоноване збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Флора европейской части СССР, 1974; Екофлора України, 2000; Кіш, Данилик, Проць, 2005; Парні- коза, 2002.