Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гронянка півмісяцева (кл юч-трава)
botrychium lunaria (l.) sw.


Таксономічна належність: Родина Вужачкові — Ophioglossaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид папоротеподібних із диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид із диз’юнкціями в Австралії та Пн. Америці. В Євразії поширений у Європі, Зх. та Сх. Сибіру (лісова зона), Середній Азії, Гімалаях, на Далекому Сході. В Україні зростає в лісовій, рідше лісостеповій зонах на рівнині, в Українських Карпатах та в Кримських горах. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл, Хр, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Зростає звичайно поодиноко, інколи — невеликими групами. Популяції нечисельні, сучасний стан багатьох із них невідомий.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив на лісові та лучні угіддя, збирання рослин як лікарської сировини та для колекціонування (рослина пов’язана з народними повір’ями), слабка конкурентна здатність.
Умови місцезростання: Зростає в світлих лісах, на узліссях, в чагарниках, на сухих луках та виходах каміння, на свіжих, кислих, гумусних дерново-підзолистих та лучних ґрунтах. В угрупованнях кл. Molinio-Arrhenatheretea (порядок Arrhenatheretalia), кл. Nardo-Calluneta (порядок Nardetalia). Мезофіт, ацидофіл, мезотроф.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина із коротким кореневищем та одним листком (вайєю) 4–20 (30) см завдовжки, розділеним на дві частини. Стерильна частина шкіряста, видовжена, пірчасто-складна із майже супротивними напівмісяцевої форми сегментами, гола, жовто-зеленого кольору. Спороносна частина довгочерешкова (1–6 см завдовжки), двічі-, або тричіпірчастоскладена, зазвичай, довша за стерильну. Спорангії розташовані в два ряди. Спори визрівають із травня по серпень. Заросток підземний. Розмножується спорами та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ, ПЗ Канівському, Кримському, «Розточчя», Ялтинському гірсько-лісовому, НПП Шацькому, «Синевир», «Вижницькому», Яворівському, Диканському РЛП (Полтавська обл.), деяких заказниках та пам’ятках природи. Заборонено несанкціоноване збирання, порушення умов зростання. Необхідно збільшити кількість природно-заповідних об’єктів, де охороняють вид, на рівнині України.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2000; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповідн. і націон. природ. парків України, 2002; Орлов, 2005; ЧКУ. Рослинний світ., 1996.