Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гронянка віргінська
botrychium virginianum (l.) sw. (b. anthemoides c.presl; b. virginicum willd.; botrypus virginianus (l.) holub)


Таксономічна належність: Родина Вужачкові — Ophioglossaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид, представлений низкою різноподібностей або підвидів (у Європі — B. virginianum var. europaeum Ångstr. = B. virginianum subsp. europaeum (Ångstr.) Jáv.), що розділені значними диз’юнкціями.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Китай, Японія, Пд.-Зх. Сибіру, Пн. та Пд. Америка. В Україні трапляється на Пд. Поділлі (околиці с. Сасів, Золочівського р-ну, Львівської обл.), Хотинській височині (околиці сіл Грознинці, Колінківці, Зарожани, Рашків, Блищадь Хотинського р-ну Чернівецької обл.). За літературними та старими гербарними матеріалами відомий з околиць Харкова, Києва, Славути, а також м. Ріпки Чернігівської обл. Адм. регіони: Кв, Чн, Лв, Чц, Хр.
Чисельність та структура популяцій: Не відомі. Останні знахідки датовані 1930– 1960-ми рр.
Причини зміни чисельності: Вирубування лісів, насадження культур інтродукованих видів, зниження повноти насаджень через проведення необґрунтованих лісогосподарських заходів, випас худоби в лісах.
Умови місцезростання: Дубові, дубово-букові та дубово-грабові ліси (кл. Querco-Fagetea), узлісся. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина. Вая в молодому стані дуже опушена, 15–45 см завдовжки, з черешком; пластинка безплідної частини майже сидяча, відходить від середини черешка спороносної частини, двічі- або тричі пірчастороздільна, в обрисі трикутна, загострена, тонкошкіряста, з довгастояйцеподібними сегментами першого порядку; нижні з них майже супротивні, з черешками, а решта розташовані почергово; сегменти другого порядку довгасті, з вузьколанцетними зубчастими лопатями; спороносна частина ваї невелика, з дуже довгою ніжкою, двічі- або тричіпірчастороздільна. Спорангії кулясті, вільні, без покривця, розташовані по боках і на верхівці гілочок другого порядку. Спори кулястотетраедричні, грубозернисті. Спороносить у липні–серпні. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не здійснювалися. Необхідним є ретельний пошук виду у відомих локалітетах і, при його наявності, організація моніторингу популяцій. Заборонено несанкціоноване збирання, заготівля рослин як лікарської сировини, порушення умов зростання, несанкціоновані лісогосподарські заходи, штучне заліснення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, протиотруйне.
Джерело: Основні джерела інформації Никирса, Чорней, 2004; Флора УРСР, 1938; Mądalski, 1938; Ţolpa, 1936.