Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гронянка багатороздільна
botrychium multifidum (s.g.gmel.) rupr. (botrychium matricarioides willd.; b. matricariae (schrank) spreng.; osmunda multifida s.g.gmel.; sceptridium multifidum (s.g.gmel.) tagawa)


Таксономічна належність: Родина Вужачкові — Ophioglossaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний
Наукове значення: Реліктовий вид з дисперсно-диз’юктивним поширенням.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Зх. Азія, Гімалаї, Пн. та Пд. (Патагонія) Америка, Австралія. В Україні спорадично трапляється у Карпатах, Поліссі, у Лісостепу. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Чк, Хр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, сучасний стан багатьох з них невідомий, оскільки чисельність різко змінюється по роках.
Причини зміни чисельності: Випасання худоби, пожежі, відсутність екотопів відповідного типу.
Умови місцезростання: Трапляється у сухих світлих лісах і на узліссях. Переважно в угрупованнях кл. QuercoFagetea, Vaccinio-Piceetea, Quercetea roboripetraeae, Trifolio-Geranietea (союз Trifolion medii). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина з вкороченим прямим кореневищем та пучком потовщених коренів. Ваї до 10 см завдовжки, опушені, з’являються щороку звичайно в кількості 1–2, рідше 3–4, але звичайно тільки одна з цих вай має спороносну частину; пластинка неспороносної частини (трофофіл) трикутна, двічі пірчастороздільна, поділяється на три частини, з яких кожна має черешечок; сегменти 1-го порядку з серцеподібною основою, широко-яйцеподібні, 2-го порядку — довгасто-яйцеподібні, з круглястими, іноді зарубчастими лопатями; черешок неспороносної частини вайї значно коротший, ніж черешок спороносної, й відходить від нього на рівні ґрунту; спороносна частина утворює тричі пірчастороздільну волоть. Спороносить у липні–серпні. Розмножується спорами і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території ДеснянськоСтарогутського НПП. Необхідний моніторинг відомих популяцій і дослідження біоекологічних особливостей виду. Заборонено рубку лісів, порушення умов місцезростання видів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора, 2000; Панченко, 2005; Флора УРСР, 1938.