Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

сосна крейдова
pinus cretacea (kalenicz.) kondr. (pinus sylvestris l. var. cretacea kalenicz. ex kom.)


Таксономічна належність: Родина Соснові — Pinaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий диз’юнктивний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Східнопричорноморський вид, поширений в басейні р. Дону. В Україні — по берегах Сіверського Дінця в окол. сіл Богородичне та Лавреньовка Слов’янського району. Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Нечисленні популяції, що знаходяться під загрозою зникнення. Чисельність постійно зменшується.
Причини зміни чисельності: Природньо-історична реліктовість, вузька екологічна амплітуда, видобування крейди, вирубування зрілих дерев, випасання худоби, рекреаційне навантаження, пожежі.
Умови місцезростання: Сухі, бідні відслонення крейди, рідше — супіщано-карбонатні ґрунти вздовж крутих берегів річки. Формують угруповання так званих «гірських борів» союзу Libanotidi intermediae-Pinion sylvetris, що відносяться до класу Erico-Pinetea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Вічнозелене хвойне дерево до 30 м заввишки. Крона широка, досить низько спускається по стовбуру, у старих екземплярів нагадує зонтик. Кора червонуватобура, у верхній частині стовбура та на гілках жовтувата, злущується. Хвоя у пучках по 2 шт., сизо-зелена, голчаста, жорстка, колюча, 2,5–6 см завдовшки та 0,8–1,6 мм завширшки; розвиваються лише на вкорочених пагонах. Шишки сірі, дрібні: 2,5–3 см завдовшки, нерозкрита шишка 1,4–2,0 см завширшки. Насіння темного кольору. Пиління у травні. Розмножується насінням, яке достигає на третій рік.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Червоного списку МСОП (I). Охороняють у НПП «Святі Гори» та відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ. Необхідне створення природоохоронних територій у місцях зростання виду, відновлювання борів та залісення крейдяних і вапнякових відслонень, відвалів, кар’єрів. Заборонено вирубування дерев, випасання худоби, організацію місць рекреації та кар’єрів для добування крейди.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Деревинне, протиерозійне, ґрунтотвірне, кліматорегулююче.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Дідух, 2003; Кондра- тюк, 1960; Остапко, 2001; ЧКУ, 1996.