Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

модрина польська
larix polonica racib. (l. decidua mill. subsp. polonica (racib.) domin)


Таксономічна належність: Родина Соснові — Pinaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня Європа: Польща (Пеніни, Зх. та Радомські Бескиди, у горах Свентокжиських (Хелмова гора), у центральній частині в окол. м. Ґройц (резерват Модржевіна), в окол. Трембачова на Равській височині); у Чехії, Словаччині, Румунії (гори Цеглед). В Україні природно росте у Карпатах — Скибові та Вододільні Ґорґани й Чорногора. На початку XX століття вид був відомий також і в Бескидах, але на сьогодні його локалітети тут не збереглися. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Відома лише у двох природних локалітетах, поновлення незадовільне. Погано поновлюється під наметом смереки. Специфічність екологічних умов (світлолюбність), низька конкурентна здатність.
Причини зміни чисельності: Вирубування для використання цінної деревини.
Умови місцезростання: Хвойні ліси у верхній частині лісового поясу на сильноскелетних субстратах на стрімких схилах з темно-бурими, слаборозвиненими ґрунтами (кл. Vaccinio-Piceetea, порядок Vaccinio-Piceetalia). Мезофіт, кальцефоб.
Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Дерево 20–30 м заввишки з м’якою хвоєю, що опадає на зиму. Росте швидко. Тривалість життя понад 500 років. Деревина червоно-бура, смолиста, міцна. Стробіли різностатеві, однодомні. Мегаспорофіли по 2, прикриті твердими лусками, зібрані в шишки, мікроспорофіли в пазухах лусок спірально розташовані в мікростробілах. Шишки невеликі, 15–25 мм завдовжки, яйцеподібнодовгасті. Насіння дрібне, крилате. Пилує у квітні–травні, обнасінюється у вересні–жовтні. Розмножується насінням. Світлолюбна, морозостійка рослина.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території заказників «Скит Манявський» та «Кедрин». Необхіднй пошук можливих невідомих локалітететів на території Ґорґан. Потрібно організувати генетичні лісові резервати, вирощувати у лісових господарствах. Заборонено проведення несанкціонованих лісогосподарських заходів у відомих локалітетах, заготівлю деревини цього виду, порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у багатьох ботанічних садах, парках і лісових господарствах.
Господарське та комерційне значення: Цінна лісогосподарська порода.
Джерело: Основні джерела інформації. Екофлора України, 2000; Стойко, 1966; Стойко та ін., 1998; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; Środoń, 1936.