Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

нічниця триколірна
myotis emarginatus (geofroy, 1806)


Таксономічна належність:Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду світової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в україні: Охоплює пд. та центральну Європу, зустрічається в Пд.-Зх. та Центральній Азії, на пн. Африки. В Україні знайдений у Криму, Закарпатті та на Поділлі.
Чисельність і причини її зміни:Рідкісний вид, для України відомо лише близько 50 знахідок.
Причини зміни чисельності: зменшення кількості придатних сховищ; непокоєння тварин у сховищах; негативне ставлення населення до рукокрилих.
Особливості біології та наукове значення: Влітку оселяються в гротах, печерах, на горищах. Самиці утворюють колонії до кількох десятків, іноді сотень, особин. Відмічена схильність до формування змішаних виводкових зграй з великим підковоносом. Самці та ялові самиці оселяються окремо від материнських колоній. Період парування починається у вересні і продовжується протягом осені. Зимують в штучних та природних печерах. Всі зимові знахідки в Україні представлені одинокими особинами. Вид осілий, що місцями здійснює локальні сезонні міграції. За стратегією полювання відноситься до видів-збирачів. До складових живлення відносяться представники павуків, лускокрилих, двокрилих, перетинчастокрилих, жорсткокрилих. Самка народжує 1 маля один раз на рік (кінець червня–початок липня). Співвідношення статей серед новонароджених — рівноцінне. Живуть до 15 років. В місцях поширення є регулятором чисельності комах та павуків.
Морфологічні ознаки:Нічниця середніх розмірів. Вуха довгі, світлі, на їх зовнішньому краю є майже прямокутна вирізка. Траґус складає половину довжини вушниці. Літальна перетинка кріпиться до основи пальця. Епіблема відсутня. Волосинки триколірні, черево та спина майже не відрізняються за загальним, кремово-цегляним, забарвленням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охоронні категорії: ЧКУ (1994, кат. III); EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: LC. Необхідні заходи охорони: заповідання та охорона підземних порожнин, що використовуються видом як сховища; розповсюдження серед населення та популяризація інформації про кажанів та необхідність їх охорони.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Не має.
Джерело: Абелєнцев, Попов, 1956; Татаринов, 1956; Констан- тинов и др., 1976; Bauerova, 1986; Варгович, 1998; Крочко, Жданович, 2000; Годлевская и др., 2009. Автор: О.В. Годлевська Фото: С.В. Газарян