Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

мишівка степова
sicista subtilis (pallas, 1773)


Таксономічна належність:Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни (Rodentia), родина — Мишівкові (Sminthidae). Один з 13-ти видів роду, один з 4-х видів роду фауни в Україні.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в україні: Від степів Центральної Європи до Центральної Азії. В Україні поширена 26-хромосомна раса loriger — від Пд. Бугу на сх. до Дінця в межах степової і лісостепової зон, включаючи Крим. У межиріччі Бугу і Дністра вид, ймовірно, зник.
Чисельність і причини її зміни: Низька, в угрупованнях дрібних ссавців пд. сх. України звичайно складає 0,1–0,2%, а в Причорномор’ї — відносна Чисельність складає біля 1 особин на 100 пастко-діб.
Причини зміни чисельності: руйнування степових ценозів внаслідок розорювання та надмірного випасу худоби, весняно-літні пали на сіножатях, фрагментація популяцій.
Особливості біології та наукове значення: Мешканець цілинних ділянок різнотравнотипчаково-ковило вих, злаково-полинових і псамофітних степів, схилів ярів і приозерних улоговин, узлісь байрачних лісів, заростей степових чагарників. Зимосплячий вид, веде норовий спосіб життя з сутінковою активністю. Відноситься до насінно-комахоїдних тварин. Тваринні корми складають 40–70%. З рослинних кормів надає перевагу плодам і насінню трав. Статева зрілість настає у 1-й рік життя, плодить 1–2 рази на рік, у приплоді 3–5 малят. Тривалість життя 1–2 роки.
Морфологічні ознаки:Загалом типові для роду: розміри малі, хвіст довший за тіло, уздовж хребта темна смуга, 1-й палець задніх кінцівок не досягає основ середніх. Відмінності від мишівки темної вкрай незначні. Подібно до мишівки темної, довжина хвоста — 70–80 мм, і він лише на 1/4 перевищує довжину тіла (55–70 мм). На спині, окрім хребтового темного пасма, є дві надстегнові темні смуги; ступня — 13–15,5 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: В Україні охороняється з 1994 р. (ІІ вид. ЧКУ), включений у додаток ІІ до Бернської конвенції; за останнім зведенням МСОП має категорію LC. Охороняється у складі заповідних степових угруповань на територіях заповідників степової зони України. Ефективна охорона може бути досягнута лише при суттєвому розширенні площ степових заповідників та наявності повночленних тваринних угруповань.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Не має.
Джерело: Соколов та ін., 1986; Sokolov et al., 1987; Федоро- вич, 1997; Загороднюк, Філіпчук, 1999; Ковальская та ін., 2000; Загороднюк, Кондратенко, 2000; Заго- роднюк, Коробченко, 2008; Ковальская, Селюніна, 2008. Автори І.В. Загороднюк, З.В. Селюніна Фото: О.