Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

беркут
aquila chrysaetos (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-дібні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Пн. Америка, Євразія. В Україні гніздиться лише на високогірних ділянках Карпат (Львівська, Ів.-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.). На міграції та зимівлі трапляється скрізь.
Чисельність і причини її зміни:Наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. гніздився не лише в Карпатах, але і на територіях сучасних Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Дніпропетровської обл. У 1940– 1954 рр. чисельність осілої карпатської попу-ляції не перевищувала 10–11 пар. У середині 1960-х рр. в Карпатах налічувалось 6–8 пар. Зараз карпатську популяцію оцінюють у 10–15 пар. Європейську гніздову популяцію у 2004 р. оцінювали у 8,4–11 тис. пар. На стан виду не-гативно впливають: знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться; скорочення кормової бази; вбивство птахів для виготовлення опудал; випадкове потрапляння у мисливські пастки.
Особливості біології та наукове значення: :У гніздовий період трапляється у хвойних та широколистяних лісах, під час зимівлі по всій Україні. На місцях гніздування з’являється вже в лютому. Моногамний вид. Відкладання яєць починається наприкінці березня — у квітні. У кладці 1–2 яйця. Насиджування триває 43–45 діб. Зазвичай виживає одне пташення. Пташеня-та залишають гнізда у другій половині липня — серпні. Статевої зрілості досягає на 4–5 році. Тривалість життя 40–50 років. Перші пролітні птахи з’являються наприкінці вересня. Живить-ся птахами і ссавцями. Значне місце в живленні займає падло, яке птахи поїдають взимку.
Морфологічні ознаки:Довжина тіла — до 900 мм, розмах крил — до 2170 мм. Маса тіла — до 6 кг. У дорослого пта-ха верх голови і задня частина шиї рудувато-вохристі з золотистим відтінком, інше оперення темно-буре; хвіст сіруватий з вузькими темни-ми поперечними смугами, на кінці — широка темна смуга; восковиця і пальці жовті. У моло-дого птаха забарвлення темно-буре; основа ма-хових пер біла; хвіст білий з широкою темною смугою на кінці; протягом 5 років оперенння поступово набуває вигляду, як у дорослого. режим збереження популяцій та заходиз охорони В Україні під час гніздування охороняється вКарпатському природному БЗ. Вид включенодо CІTES (Додаток ІІ), Бернську (Додаток ІІ) таБоннську (Додаток ІІ) конвенцію. Для покра-щання охорони виду необхідні: збалансованеведення лісового господарства, створення мі-крозаказників радіусом 0,5 км навколо гніздвлаштування штучних гніздівель, облаштуван-ня пунктів підгодівлі на місцях зимівлі, підви-щення контролю за незаконним відстріломмоніторинг за забрудненням оточуючого при-родного середовища.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Успішно розмножується в зоопарках країнЗх. Європи.
Господарське та комерційне значення:Має місце браконьєрський відстріл.
Джерело: Зубаровський, 1977; Годованець, 2003; Домашев- ский, 2004, 2007, 2008; European bird…, 2004. Автори: С.В. Домашевський, Б.Й. Годованець Малюнок: І.І. Землянських