Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

кулик-довгоніг (ходуличник)
himantopus himantopus (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні (Charadriiformes), родина — Чоботарові (Recurvirostridae). Єдиний вид роду в Україні, представлений номінативним підвидом.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Пд. частину Європи, Пд. Азію, Африку (на пд. від Сахари), Австралію, Пд. Америку, пд. Пн. Америки. В Україні гніздиться біля Чорного і Азовського морів: по дельтах річок і на лиманах. Мозаїчні поселення трапляються у Волинській, Харківській, Донецькій, Луганській обл., степовій частині Криму.
Чисельність і причини її зміни:На території України гніздиться біля 8,5–10 тис. особин, на Сиваші — 3,5–3,6 тис. пар.
Причини зміни чисельності: випасання худоби і розвиток рекреації у місцях гніздування, різкі коливання рівня води у водосховищах, зростання чисельності ворогів (грака, ворони сірої, лисиці, собаки єнотовидного, бродячих собак), деградація кормових і гніздових біотопів через діяльність людини, фактор непокою під час гніздування, створення ставків на місці кормових біотопів, хімічне забруднення середовища.
Особливості біології та наукове значення: :Перелітний птах. Весняна міграція у квітнітравні. Заселяє узбережжя морів, прибережні о-ви, напівзатоплені острівці, долини річок, купинясті болота, мілководні прісні і солонуваті озера, відстійники, риборозплідні ставки. Гніздиться біля урізу води або на відстані до 100 м вглиб водойми, окремими парами і колоніями, іноді разом з крячками. У повній кладці 4 яйця. Насиджують самець і самка (22–24 дні). Пташенята стають на крила на 30–35 день. Осіння міграція з кінця липня до кінця серпня. Живиться переважно комахами та їхніми личинками.
Морфологічні ознаки:Довжина тіла — 35–40 см, розмах крил — 67–83 см, маса — 150–190 г. У дорослого влітку верх голови і шия ззаду чорні або білі, спина і крила чорні з полиском, решта оперення біла, дзьоб чорний, ноги червоні; взимку тім’я і задня частини шиї сіруваті. У молодого темні частини оперення бурувато-сірі, пера зі світлою облямівкою, верхівка другорядних махових біла.режим збереження популяцій та заходи з охорониОхороняється Боннською (Додаток ІІ) та Бернською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою AEWA, внесений до ЧКУ (1994). Під охороною у Дунайському БЗ, Кримському ПЗ (Лебедині о-ви), Сиваському НПП, Тилігульскому РЛП, деяких заказниках. Слід узяти під охорону гніздові поселення біля водосховища Сасик, Лебединської коси та в окремих місцях Криму, у РЛП «Меотида» обмежити випасання худоби і заборонити появу людей у місцях гніздування. Необхідно створити сезонні орнітологічні заказники у гніздовий період, проводити широкі просвітницькі заходи.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: ІВА території України, 1999, 2001, 2004, 2005; Птицы Аз.-Черн. региона..., 2000; Численность и разме- щение гнездящихся птиц…, 2000; Материалы науч.-практ. конф. Аз.-Чер. орнитолог. союза, 2003; Directory of Azov-Black Coastal Wetlands (Ukraine), 2003