Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

пісочник морський (зуйок морський)
charadrius alexandrinus (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні (Charad-riiformes), родина — Сивкові (Charadriidae). Один з 5-ти видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вздовж узбережжя морів і солоних озер на усіх материках, за винятком Антарктиди, та на багатьох о-вах. В Україні гніздиться на прибе-режних ділянках Чорного і Азовського морів, на Сиваші та у Дніпропетровській обл. Під час кочівель і міграцій може спостерігатись у ін-ших частинах країни.
Чисельність і причини її зміни:До 1970-х рр. був численним птахом Азово-Чорноморського узбережжя. У середині 1980-х рр. нараховували 4–5 тис. пар. Протягом остан-ніх двох десятиріч популяція по усій Європі різ-ко скоротилася. На початок ХХІ ст. чисельність в Україні становила близько 1750–2150 пар. Ін-тенсивне освоєння прибережних біотопів та їх трансформація, зростаюче рекреаційне наван-таження, господарська діяльність, випасання худоби у місцях гніздування, ріст чисельності здичавілих собак, сірої ворони, лисиці, єното-вого собаки.
Особливості біології та наукове значення: : Перелітний птах. Навесні прилітає в березні–квітні. Тримається групами, поодинці або у зграях з іншими куликами на пляжах пі-щаних і піщано-черепашкових о-вів та кіс, відкритих ділянках узбережжя з роз-рідженою трав’яною рослинністю або без неї, солончаках. Гніздиться в квітні–серпні у моновидових або змішаних колоніях разом з крячками та куликами. Кладку з 3 яєць птахи насиджують протягом 23–26 діб. Пташенята з’являються у травні–серпні; літати починають у 25–26-денному віці. Успіх гніздування 25–35%. До місць зимівлі птахи відлітають в серпні–жовтні. Живиться дрібними водяними безхре-бетними.
Морфологічні ознаки:Розміром із жайворонка. Маса тіла — 32–56 г, довжина тіла — 5–17 см, розмір крила — 31–35 см. Самець у шлюбному вбранні зверху сірувато-бурий, потилиця іржасто-руда, на боках шиї, лобі та по боках голови чорні сму-ги. Решта оперення біла. Дзьоб і ноги чорні. У самця у позашлюбному вбранні, самки і молодого птаха смуги та потилиця сіро-бурі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид охороняється Боннською (Додаток ІІ), Бернською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою AEWA, занесений до ЧКУ (1994). В Україні охороняється у об’єктах ПЗФ, розташованих на узбережжі морів. Слід створити НПП на Сиваші, заповідник на Керченському п-ові, орнітологічний заказник на оз. Хаджидер, Солонець-Тузли та РЛП на Куяльницькому ли-мані. Потрібно регулювати чисельність хижа-ків; регламентувати рекреацію та випасання худоби у місцях гніздування; проводити захо-ди з покращання стану біотопів, які викорис-товуються видом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Козлова, 1961; Korzyukov, Potapov, 1998; Черничко, 1988; Черничко, 1994,1998; Кинда, 1998; Руденко, Рыбачук, 1998; Губкін, Булахов, Тарасенко, 1999; За- лєвський, 1999 а, 1999 б; Потапов, Жмуд, 1999; Сио- хин, Черничко, Андрющенко и др., 2000; Фесенко,