Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

пісочник великий (зуйок великий)
charadrius hiaticula linnaeus, 1758


Таксономічна належність:Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-ні (Charadriiformes), родина Сивкові (Charadriidae). Один з 5-ти видів у фауні Украї-ни; політипний вид, 2 підвиди: Ch. h. hiaticula — в Україні на гніздуванні, а Ch. h. tundrae — трапляється під час міграцій.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Від Скандинавії до Чукотки і Анадиря, узбе-режжя Балтійського, Пн., Білого морів, мож-ливо — Середземного; в Україні — по кор-дону з Білорусією. На гніздуванні з 1995 р.
Чисельність і причини її зміни: У Європі понад 120 тис. гніздових пар, в Україні 9–14. У 1995 р. 4 гнізда, 5 виводків на Волині і Львівщині біля сс. Хоцунь, Світязь, Чолгині. У 1996–1999 рр. — 9–14 пар; у 2001–2005 рр. — 8–10, у 2006 р. — 7 та 3 пари біля с. Люб'язь і 2 — біля с. Підкормілля. Реагує на впливи, характерні для малих популяцій; через нестабільність гніздових стацій може зникнути.
Особливості біології та наукове значення: Гніздиться на пасовищах, піщаних косах, пляжах, технічних водоймах. Гнізда на піс-ку, у розрідженій траві, старих коров'ячих кізяках. У кладці 4 яйця, в травні-червні. На-сиджування 24–26 діб. Пташенята виводко-вого типу. Статевозрілими стають на першо-му році життя. Мігрують по всій країні. Жив-ляться дрібними комахам.
Морфологічні ознаки: Довжина тіла — 18–20 см, розмах крил — 48–57 см. Маса — 62–71 г. У дорослого птаха верх сірувато-бурий; лоб, плями за очима, шия і низ білі; передня частина тім’я, вуздеч-ка, плями навколо очей чорні; на волі чор-ний «нашийник»; вздовж основи бурих ма-хових — біла смуга, помітна в польоті; край-ні стернові пера білі, центральні — бурі, інші бурі з білою верхівкою; дзьоб жовтогарячий, на кінці чорний; ноги жовтогарячі. Моло-дий птах схожий на самку в позашлюбному вбранні, але має кремово-білуватий лоб, по краю покривних пер світла облямівка, «на-шийник» розірваний.режим збереження популяцій та заходи з охорониЗахищений Бернською конвенцією (Додаток IІ), угодою AEWA, СMS (Додаток ІІ). Згідно єв-ропейської природоохоронної значимості — категорія Non-SPEC, безпечний (Secure). Охороняється в НПП «Прип’ять-Стохід» і за-казнику «Чолгинський». Потрібно вивчити біотопи гніздування і розробити рекоменда-ції з охорони; у гніздовий період дотримува-тись охоронних зобов’язань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Каталог орнітофауни... 1991, 1993; Troglodytes, 1994, 1995, 1996, 1997; Hagemeijer, Blair, 1997; Фе- сенко, Бокотей, 2000; Шидловский, 2002; Burfeld, van Bommel, 2004. Автор: І.В. Шидловський Малюнок: І.І. Землянських