Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

нерозень
anas strepera linnaeus, 1758


Таксономічна належність:Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні (Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). Один з видів політипного роду; один з 8 -ми-видів у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні:Рівнинні р-ни Пн. Америки; у Євразії від пд. Скандинавії, Голландії, пд. Великобританії, на сх. до центральних р-нів Пн.-Сх. Китаю. В Україні гніздовий ареал мозаїчний: охо-плює долини Дністра, Дніпра, Прип’яті, у дельті Дунаю, пн. узбережжя Азовського та Чорного морів.
Чисельність і причини її зміни:Загальноєвропейська популяція — до 96 тис. пар, за останні 30 років чисельність сут-тєво скоротилась. Сучасна чисельність виду в Україні коливається в межах 650–1400 пар. Різке скорочення відбулось на о-вах Чорно-морського заповідника, по берегах більшос-ті лиманів Азово-Чорноморського узбереж-жя, а також на Поліссі. Зменшення розмірів гніздової популяції, навіть на територіях природних заповідників та національних парків (Чорноморський, Дунайський, Шаць-кий НПП), пов’язано зі значним погіршенням стану гніздових біотопів та впливом хижаків.
Особливості біології та наукове значення: :Весняна міграція у березні–квітні. Заселяє заплави рік, особливо вологі луки та пасо-вища біля берегів поліських озер, лиманів пн. узбережжя Азовського і Чорного морів, о-ви Чорноморського біосферного запо-відника, Сивашу. Будівництво гнізд та від-кладання яєць тривають з середини квітня до першої декади травня. Гніздо влаштовує на відкритих ділянках серед трави, уникає чагарників. Насиджує самка. Тривалість ін-кубації 24–26 діб. Кладка 8–12 яєць. Пташе-нята з’являються протягом червня. Підйом на крила у віці 45–50 діб. Відлітають у кінці серпня — першій декаді жовтня. Фітофаг.
Морфологічні ознаки:Довжина тіла: 481–558 мм, крила: 242–276 мм. Маса самців: до 650–1000 г, са мок: 550–850 г. Виражений статевий диморфізм. Сам-ці та самки мають бурувато-сіру голову з темними дрібними рисками. Спина у сам-ців сіро-бура, підхвістя і надхвістя чорні, на крилах «дзеркальце» білого та каштаново-го кольорів, яке є також і у самок, але мен-шого розміру. У самок спина, груди та боки тулуба темно-бурі з іржавими поперечними смужками, нижня частина грудей і черево білувато-іржаві, хвіст іржасто-рудий.режим збереження популяцій та заходи з охорониОберігається Бернською (Додаток ІІІ) та Боннською (Додаток ІІ) конвенціями. Охоро-няється на природно-заповідних територіях (Чорноморський, Дунайський БЗ, Шацький НПП). Необхідні спеціальні плани для під-тримки природних рослинних формацій на територіях природно-заповідного фонду та вологих луках у долинах річок.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: В минулому був мисливським видом.
Джерело: Страутман,1963; Іванов,1976; Костин,1983; Лысенко, 1991; Snow, Perrins,1998; Gorban, Flade, 2000; Birds in Europe…, 2004. Автори: Т.Б. Ардамацька, І.М. Горбань Малюнок: І.І. Землянських