Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

бичок-пуголовок зірчастий
benthophilus stellatus (sauvage, 1874)


Таксономічна належність: Клас — Променепері риби (Actinopterygii), ряд — Окунеподібні (Perciformes), родина — Бичкові (Gobiidae). Один з 20-ти видів роду, один з, вірогідно, 3-х видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Естуарні й гирлові частини річкових бас. та суміжні сильно опріснені прибережні ділянки Азовського моря. В Україні поширений в Азовському морі, відомий з Молочного лиману і Керченської протоки.
Чисельність і причини її зміни:Точно невідома. Причини зміни чисельності. не встановлені.
Особливості біології та наукове значення: : У лиманах і морі знаходиться на піщано–ракушнякових ґрунтах, а у ріках також на мулистих. Тримається на помітній глибині (до 4–8 м) і певному віддаленні від берега, на піщано-муловому, черепашниковому, іноді дещо зарослому макрофітами дні. Взимку відкочовує на глибші місця. Статеве дозрівання відбувається у віці одного року по досягненні довжини тіла 5 см і маси 3 г. Плідники завдовжки 5–10 см. Співвідношення статей рівне. Плодючість самок завдовжки від 5 до 8 см становить від 0,7 до 2,5 тис. ікринок. Розмноження відбувається неподалік від берега на мілководді при невеликій течії у квітні–червні. Ікра самками відкладається двома порціями у гнізда, побудовані самцями, які їх і охороняють. Після нересту плідники гинуть, особливо самки.
Морфологічні ознаки: Тіло вміру подовжене, спереду дещо підвищене і ледь розширене, у задній половині помітно знижене і утоншене. У кутках рота по одній дуже широкій заокругленій складці-лопаті, часто з трьома фестонами. На підборідді доволі довгий широкий плоский з боків клиновидний вусик. На щоках кісткові пластинки з зірчастими шипуватими горбками, по боках тім’я і потилиці доволі крупні зір часті горбки. Найбільша довжина тіла самців 10,7–13,5 см, самок 8,9–11 см, тривалість життя до 3 років. Забарвлення в основному сіре з деяким притемненням на спині, де наявні три коричнево-бурі перев’язки; є ряд малих плямок уздовж середньої лінії боку тіла. На другому спинному, грудних і хвостовому плавцях ряди дрібних бурих плямок.режим збереження популяцій та заходи з охорони Не здійснювалися.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Промислового значення не має.
Джерело: Ильин, 1927а; Мельников, 1955; Модухай– Болтовской, 1960; Виноградов, 1960; Световидов, 1964; Пинчук, 1965; Билько, 1965; Лапицкий, 1970; Калинина, 1976а; Пинчук, 1980; Каталог коллек- ций, 2003; Сабодаш, Процан, Смірнов, 2004; Мов- чан, 2005. Автор: А.