Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

ялець данилевського
leuciscus danilewskii (kessler, 1877)


Таксономічна належність:Клас — Променепері риби (Actinopterygii), ряд — Коропоподібні (Cypriniformes), родина — Коропові (Cyprinidae). Один з близько 30ти видів роду, один з 2-х видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ендемік бас. Дону. В Україні зараз поширений тільки в корінному руслі і деяких лівих притоках Сів. Донця (зх. межа ареалу).
Чисельність і причини її зміни:Низька. На окремих ділянках Сів. Дінця та в його правобережних притоках повністю зник. Зникнення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойм, спричиненої гідротехнічним будівництвом і великим забрудненням води, надмірним виловом.
Особливості біології та наукове значення: : Прісноводна річкова зграйна придонна риба, яка мешкає у корінному руслі, зрідка і в додатковій системі, де віддає перевагу ділянкам із проточною водою і піщаним, піщано-мулистим або глинистим ґрунтом. Статевої зрілості досягає у віці 2–3 років при довжині тіла близько 9 см. Розмноження починається з кінця березня, при прогріванні води понад 5–6°С, до кінця квітня — початку травня. Плодючість до 11 тис. ікринок. Ікра донна, клейка, відкладається на швидкій течії. Живиться переважно бентосом — червами, дрібними молюсками, личинками і лялечками комах, а також падаючими у воду комахами, ікрою риб і частково рослинністю.
Морфологічні ознаки: Тіло видовжене, низьке, валькувате, слабко стиснуте з боків. Рот напівнижній, майже кінцевий. Довжина рила більша за ширину лоба і в середньому складає 7,6-7,8% стандартної довжини тіла. У бічній лінії переважно 41-45 лусок. Найбільша довжина тіла 20 см, зазвичай 10-15 см, маса — до 100 г, зазвичай — 30-50 г, тривалість життя — до 8 років. Спина темна, від темно-сірого або оливковозеленого до чорного кольору, боки світлосірі з сріблястим вилиском, черево світлосріблясте. Спинний і хвостовий плавці сірі, грудні, черевні і анальний блідо-жовті, жовтувато-оранжеві або жовтувато-червоні, райдужка очей жовтувато-оранжева.режим збереження популяцій та заходи з охорони Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встановлення в них заповідного режиму. Занесений до ЧКУ (1994).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Промислового значення не має. Об’єкт аматорського вилову.
Джерело: Денщик, 1994а, б; Короткий, Харитонова, 1958; Ка- талог коллекций, 2003; Мовчан, 2005. Автор: Ю.В. Мовчан Малюнок: О.М. Насєка, І.В. Маханьков