Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

рибець малий
vimba tenella (nordmann, 1840)


Таксономічна належність: Клас — Променепері риби (Actinopterygii), ряд — Коропоподібні (Cypriniformes), родина — Коропові (Cyprinidae). Один з 20ти видів роду, один з 2-х видів роду у фауні України. Раніше розглядався в ранзі підвиду Рибець малий — V. vimba tenella (Nordmann, 1840). Видовий статус потребує підтвердження.
Природоохоронний статус виду: Зниклий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Водойми Зх. Закавказзя та Криму. В Україні жив у гірських річках Кримського п-ва (Чорна, Салгир, Біюк-Карасу).
Чисельність і причини її зміни:Невідома. З 1970-х pр. у виловах не траплявся. Іхтіологічне обстеження річок Криму в 2002 р. не виявило там цієї риби. Можливо, обміління річок, особливо пригирлових ділянок; забруднення води, надмірний вилов.
Особливості біології та наукове значення: : У водоймах України практично не вивчені. Придонна зграйна жила риба. Відомо, що жила в річках, які впадають у море, з високою солоністю, тобто вона постійно знаходилася в прісній воді, в місцях зі швидкою течією та піщано-глинистим або кам’янистогальковим дном і лише під час повені, можливо, могла виходити в найбільш опріснені гирлові ділянки моря. Нерест відбувався, вірогідно, у травні–червні. Живиться дрібними безхребетними тваринами.
Морфологічні ознаки: Тіло помірно видовжене, досить високе, сплюснуте з боків. Рот маленький, нижній, півмісячний. Рило довге, м’ясисте. В анальному плавці 15–18 променів, у бічній лінії 48–58 лусок. Найбільша довжина тіла до 17,7 см, тривалість життя близько 7–8 років. Спина темно-сіра, попеляста з синюватим або зеленкуватим вилиском, боки сіруватосріблясті, черево сріблясто- або молочнобіле. Спинний і хвостовий плавці сірі, всі інші безбарвні, іноді світло-сірі, блідо-жовті тощо.режим збереження популяцій та заходи з охорони Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встановлення в них заповідного режиму. Доцільна реакліматизація. Занесений до ЧКУ (1994), списків Бернської конвенції і МСОП та Європейського червоного списку.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Промислового значення через зникнення в наших водах не має.
Джерело: Берг, 1949; Делямуре, 1966; Мовчан, 1988, 2005. Автор: Ю.В. Мовчан Малюнок: І.В. Маханьков