Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

турикаспія лінкта
turricaspia lincta milaschevich, 1908


Таксономічна належність:Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Рісоіподібні (Rissoiformes).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Поширений в гирлах великих річок, лиманах і прибережних озерах ПівнічноЗх. Причорномор’я. Ендемік АзовоЧорноморського басейну.
Чисельність і причини її зміни: Вид формує постійні популяції невеликої щільності (зазвичай від 2 до 30 особин на 1 м2). До різкого зменшення чисельності або навіть повного знищення виду може призвести замулення та забруднення води, значне падіння рівня води в дельтах річок і лиманах внаслідок зарегулювання і забирання води на господарські потреби.
Особливості біології та наукове значення: :Молюски населяють неглибокі ділянки річок, мешкають на щільних ґрунтах (піску, глині та ін.) з помірною кількістю мулу. Максимальна солоність, при якій вид зустрічається в Дніпровсько-Бузькому лимані — 8 ‰.
Морфологічні ознаки: Черепашка овально-башнеподібна, струнка, з 8–8,5 помірно здутими обертами, які розділені доволі глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,7 раза. Останній оберт складає майже половину висоти черепашки. Скульптура складається лише з чітких ліній наростання. Устя овальне, дещо скошене. Висота черепашки більша за висоту устя в 3,5–3,7 рази. Пу пок закритий. Висота черепашки — 10-11 мм, ширина — до 4 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Збереження біотопів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Не здійснювалися.
Господарське та комерційне значення:Вид має певне значення для господарства як складовий елемент харчового раціону риби та деяких навколоводних птахів.
Джерело: Алексенко, Старобогатов, 1987; Алексенко, 1992; Анистратенко, Алексенко, 1994; Анистратенко, Стадниченко, 1995. Автор: В.В. Аністратенко Фото: В.В. Аністратенко