Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

ставковик потовщений
lymnaea pachyta westerlund, 1890


Таксономічна належність:Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Дельта Волги у прибережжі острова Бухтовий. В межах України знайдено лише в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Точних даних про чисельність виду немає. Фактори, які впливають на численність, не вивчено, оскільки вид зустрічається дуже рідко.
Особливості біології та наукове значення: :Вид населяє занурену вищу водну рослинність на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм, в тому числі ті, які часто пересихають влітку та калюжі.
Морфологічні ознаки:Черепашка невелика, високо-конічної або яйцеподібно-конічної форми, помірно тверда. Обертів — до 6, вони сильно здуті (майже ступінчасті), розділені глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 1,7 рази. Останній оберт складає близько 0,8 висоти черепашки. Поверхня черепашки лискуча, з тонкими лініями наростання. Устя яйцеподібне, його висота складає 0,5 висоти всієї черепашки. Пу пок повністю закритий. Висота черепашки — до 11,5 мм, довжина — 20–25 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Збереження біотопів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Не здійснювалися.
Господарське та комерційне значення:Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.
Джерело: Старобогатов, Круглов, 1981. Автор: В.В. Аністаренко Малюнок: М.В.Швидка