Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

ставковик булавоподібний
lymnaea clavata westerlund, 1885


Таксономічна належність: Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Пд. Франція, Пн. Африка, річки Балтійського моря. В межах України знайдено лише в р. Зх. Буг.
Чисельність і причини її зміни: Чисельність виду дуже низька. За наявними даними — приблизно 1 особина на 20 м2. Фактори, які впливають на численність, не досліджені, оскільки вид зустрічається в межах всього ареалу доволі рідко.
Особливості біології та наукове значення: : Вид мешкає на зануреній вищій водній рослинності на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм.
Морфологічні ознаки: Черепашка башнеподібна, доволі міцна, з 6–6,5 слабко здутими обертами, які розділені помірно глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,5–2,6 рази. Останній оберт складає близько 0,6 висоти черепашки. Поверхня черепашки шорстка, але без оформленої скульптури, має лише чіткі лінії зупинки наростання. Устя загострено-яйцеподібне, його висота складає 0,4 висоти всієї черепашки. Пу пок у вигляді доволі широкої, але короткої щілини. Висота черепашки — 22–25 мм, довжина — до 25 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не здійснювалися.
Господарське та комерційне значення:Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.
Джерело: Круглов, Старобогатов, 1981; Березкина, Старобо- гатов, 1988. Автор: В.В. Аністратенко Малюнок: Я.І. Медловська