Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

смірновіелла редукована
sergiosmirnovia reducta (monchenko, 1977)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Циклопи (Cyclopoida).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вид виявлений в Дніпровсько-Бузькому ли-мані. Чисельність та структура популяції.Чисельність виду незначна.
Причини зміни чисельності: невизначені.
Особливості біології та наукове значення: : Прісні або солонуваті водойми. Вид, мож-ливо, має паразитичний або коменсальний спосіб живлення на відміну від звичайного для всіх групп циклопід збирального типу живлення.
Морфологічні ознаки: Загальна довжина самки без апікальних щетинок фуркальних гілок 617–888 мкм. Ха-рактерним для роду є дуже клиноподібний передній край синцефалона, видовжене струнке тіло, також видовжені яйцеві міш-ки, модифіковані олігомеризовані максили та інші ротові кінцівки. Унікальною ознакою роду Sergiosmirnovia є наявність одночле-никової лише з двома щетинками максили-педи (замість 2–3-членикової, озброєної 6–8 щетинками). Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесений до Червоної книги Чорного моря.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Монченко, 1977, 2003; Monchenko et al., 1998; Monchenko, 1998, 1999, 2007. Автор: В.І. Монченко Малюнок: О.А. Задніпрян