Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

кольпоциклоп шипуватий
colpocyclops longispinosus (monchenko, 1977)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Циклопи (Cyclopoida).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Дніпровсько-Бузький лиман біля с. Станіслав, нижня частина Дністровського лиману. Одного разу показаний для нижнього Дніпра, звідки мабуть проник до Каховського водосховища.
Чисельність i причини її зміни: В Україні чисельність виду незначна.
Причини зміни чисельності: невизначені.
Особливості біології та наукове значення: : Характерний компонент Понто-Каспійської фауни. Населяє піщані або замулені піски на різних глибинах олігогалних або меіомезогалінних естуарних водойм, знайдений при солоності 1,8–5,6 ‰.
Морфологічні ознаки: Загальна довжина самки без апікальних щетинок фуркальних гілок 700–730 мкм, самця — 510–530 мкм. Для роду є характерним дещо клиноподібний передній край синцефалона, видовжене струнке тіло, видовжені яйцеві мішки, модифіковані олігомеризовані максили, особливо сильно гіпертрофований базис, перетворений на потужний хапальний орган. Унікальною ознакою роду Colpocyclops є повна відсутність максилипед.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесений до Червоної книги Чорного моря.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Монченко, 1974, 1978 б, 2003; Монченко, 1974; Monchenko, 1998 б, 1999; Monchenko et al., 1998. Автор: В.І. Монченко Малюнок: О.А. Задніпрян