Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

мізида аномальна
hemimysis anomala sars, 1907


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Мізиди (Mysidacea).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Азово-Чорноморський та Каспійський басейни, акліматизований у Дубоссарському (Молдова) та Каунаському (Литва) водосховищах; в Україні водиться в Азовському та Чорному морях, акліматизований у Дніпровському, Сімферопольському і Чорнорічинському водосховищах.
Чисельність i причини її зміни: Низька, зустрічаються поодинокі особини.
Причини зміни чисельності: забруднення та замулення водойм, зменшення в дельтах рік донних ділянок з твердими ґрунтами.
Особливості біології та наукове значення: : Морський придонний організм, живе на кам’янистих або черепашкових ґрунтах, іноді зустрічається на глинистих ґрунтах.
Морфологічні ознаки: Тіло червоне, очі великі, кулеподібні. Лобний край головогрудного панциря дещо заокруглений та майже не виступає вперед. Розміри тіла 8–10,5 мм. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів. Рекомендовано розширити заповідні зони у лиманах і дельтах рік пд. України, регулярно проводити біотехнічні заходи для очищення води.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Вид може складати вагому частку в раціоні промислових риб.
Джерело: Паули, 1957; Резниченко, 1959; Комарова, 1991. Автор: Л.В. Самчишина Малюнок: Т.В. Степаненко