Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

гемідіаптом рилова
hemidiaptomus rylowi (charin, 1928)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Каланоїди (Calanoida).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Степова зона сх. Європи: Росія (Воронезька, Волгоградська обл. Саратовська обл.), Молдова. В Україні знайдений в заплаві р. Самара (поблизу м. Дніпропетрівськ та м. Новомосковськ).
Особливості біології та наукове значення: :Мешканець весняних снігових калюж, також невеличких прісних водойми з підвищеною мінералізацією.
Чисельність i причини її зміни: Дані по чисельності дорослих особин виду в Україні відсутні, науплії можуть мати високу щільність (60–80 тис. екз./м3).
Причини зміни чисельності: антропогенний прес (трансформація ландшафту, забруднення, знищення біотопів під час оранки полів).
Морфологічні ознаки: Особини біля 5–7 мм завдовжки. Третій з кінця сегмент правої антени самця має пальцеподібний виріст. Проксимальна частина внутрішнього краю базиподіту 5 пари торакальних ніг самця з округлим кутикулярним виростом. Базиподит лівої ноги цієї пари розширений із значним випуклим внутрішнім краєм.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Charin, 1928; Журавель, 1948; Боруцкий, Степано- ва, 1991. Автор: Л.В. Самчишина Малюнок: О.А. Задніпрян