Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

прісноводний краб
potamon tauricum (czerniavsky 1884)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Десятиногі (Decapoda).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Відомий з гірських річок Чорноморського узбережжя Туреччини, Болгарії, Кавказу та узбережжя Егейського моря. В Україні зустрічається тільки в Криму: гірські ділянки рік пд. узбережжя та басейн р. Бельбек. Біотопи: гірські ділянки рік (рітраль) зі швидкістю течії до 1 м/с та переважно кам’янистим річищем. Риють нори до 0,75 м завдовжки.
Чисельність і причини її зміни:. Чисельність незначна (поодинокі особини), за сприятливих умов утворюються локальні популяції, з концентрацією до 5 особин на м2.
Причини зміни чисельності: забруднення річок, пов’язане з антропогенним тиском, гідротехнічне будівництво.
Морфологічні ознаки: Суборбітальне поле карапаксу краба в середній частині має декілька (4–7) крупних гранул. Термінальний членик першої пари плеоподів самця довгий, колючкоподібний, внутрішня лопать має щетинки по внутрішньому краю; зовнішня лопать з щетинками по зовнішньому краю і рядом щетинок в привершинній частині біля повздовжньої щілини. Апікальні частини другої пари плеоподів з лопатями різної величини. Внутрішня лопать значно довша за зовнішню, помітно виступає над передньозовнішним краєм, видовжена, з круглим гладеньким краєм. Зовнішня лопать вузька, загострена. Передньозовнішний край дорослих особин з багаточисленними шипиками. Максимальна ширина карапаксу — 5 см.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Cтаробогатов, Василенко, 1980; Чернявский, 1884; Кривохижин, Кривохижина, 1988; Макаров, 2004; Артов, Березовский, 2006. Автори: Г.А. Прокопов, Ю.М. Макаров Фото: Г.А. Прокопова