Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

танімастикс ставковий
tanymastix stagnalis (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Голі зяброноги (Anostraca).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Сх. та Центральна Європа, Середземномор’я, Степова зона України, Крим.
Чисельність i причини її зміни: Дані по чисельності виду в Україні відсутні.
Причини зміни чисельності: антропогенний вплив (гіперзасолення ґрунту і водойм через надмірне зрошування, знищення біотопів під час оранки полів та меліорації луків, де випасають худобу).
Особливості біології та наукове значення: : Весняні ефемерні калюжі.
Морфологічні ознаки: Тіло видовжене, очі на стебельцях, ноги листоподібні, мають преекзоподити. Тіменні придатки на голові самця дво-, або тригілчасті, в проксимальній частині злиті. Довжина тіла самців в середньому 13 мм, самок — 11,5 мм.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Смирнов, 1940. Автор: І.В. Довгаль Малюнок: О. Андрющенко