Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

дрепанозурус дволикий
drepanosurus birostratus (fischer, 1851)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Голі зяброноги (Anostraca).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ендемік Лісостепової і Степової зон Євразії; степова Україна.
Чисельність i причини її зміни: Даних по чисельності немає.
Причини зміни чисельності: антропогенний вплив (забруднення водойм стоками тваринницьких ферм та ін.).
Особливості біології та наукове значення: : Весняні прісні калюжі.
Морфологічні ознаки: Тіло видовжене, очі на стебельцях, ноги листоподібні, мають преекзоподити. Лобний край голови самця озброєний невеликим виростом, який розділений на дві частини. Апікальий членик антен другої пари самця завжди трохи викривлений. Довжина тіла — до 2 см.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: :Збереження біотопів.розмноження та розведення у спеціальностворених умовахВідомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Смирнов, 1940. Автор: І.В. Довгаль