Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

бранхінекта маленька
branchinecta minuta (s. smirnov, 1948)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Голі зяброноги (Anostraca).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Росія (Саратовська обл.), інтродукований у ставки Челябінської обл. (Кременкульське лісництво); в Україні — р. Самара, Дніпропетровська обл.
Чисельність i причини її зміни: Дані по чисельності виду в Україні відсутні.
Причини зміни чисельності: забруднення водойм промисловими та господарськими відходами, зникнення водойм при порушенні водного режиму внаслідок осушувальних, меліоративних робіт.
Особливості біології та наукове значення: : Мешканець весняних тимчасових водойм, ставків.
Морфологічні ознаки:Особини незначних розмірів — 4–8 мм. Мають 11 торакальних сегментів, кожний несе пару листоподібних ніжок. Другі антени двосегментні, не палочичкоподібного бокового утвору на кінці першого сегмента. У самців на внутрішній стороні базального членика антени проксимальне розширення, далі по краю — пластинкоподібний виріст. Покриті шипиками. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Необхідно запровадити погодження меліоративних і агротехнічних заходів у Степовій зоні країни із державними природоохоронними організаціями.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Смирнов, 1948; Ермохин, Евдокимов, 2006; Фурсо- ва, Чибилев, 2006. Автор: Л.В. Самчишина Фото: Л.В. Самчишина