Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

іфігенела андрусова
iphigenella andrussovi (sars, 1896)


Таксономічна належність:Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Амфіподи (Amphipoda).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Понто-Каспійський басейн; в Україні пониззя Дунаю, Дністра, Дніпра, акліматизований в Каховському водосховищі, водоймах Інгулецької зрошувальної системи.
Чисельність i причини її зміни: Чисельність дуже незначна (1–3 особини на 1 м2 дна).
Причини зміни чисельності: забруднення водойм, абразія берегів.
Особливості біології та наукове значення: : Вид мешкає в слабкосолоних та прісних водоймах (дельти річок і лимани), на мулистопіщаних ґрунтах, зустрічається також на мулисто-черепашкових ґрунтах на глибині до 5 м.
Морфологічні ознаки: Антени II помітно коротші, ніж антени I. Переоподи I–V звичайної будови. I–II сегменти уросоми несуть чотири групи шипів, III — три групи. Довжина тіла самки — 4–5 мм, самця — 4–6 мм.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Дедю, 1967, 1980; Поліщук, 1974; Григорович, 1989. Автор: І.В. Довгаль Малюнок: О.А. Задніпрян