Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

тетрадонтофора блакитна
tetradontophora bielanensis (waga, 1842) dunger, 1961


Таксономічна належність:Клас — Ногохвістки (Collembola), ряд — Подуроморфи (Poduromorpha).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ростоцько-Опільська горбогірна обл.; Західно-Подільська височинна обл.; Вододільно-Верховинська обл.; ПрутДністровська височинна обл.; Волинське та Мале Полісся; Центральнопридніпровська височинна обл.
Чисельність i причини її зміни: Точні дані відсутні.
Причини зміни чисельності: підвищений антропогенний тиск на біотопи.
Особливості біології та наукове значення: : Вид мешкає в лісових біотопах (рівнинні та гірські переважно хвойні ліси), у підстилці та верхніх шарах ґрунту, у трухлявій деревині, на грибах, лишайниках, у вологих мохах на підтоплених місцях. Відмічений у норах гризунів, на трупах тварин.
Морфологічні ознаки: Тіло сплющене дорзо-вентрально, завдовжки 5–9 мм, колір синьо-фіолетовий або сірий. Кігтики з двома великими латеральними і одним звичайним внутрішнім зубцем. Стрибальна вилка розвинена. Анальні шипи дуже дрібні.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Вид має практичне значення, бере участь в процесах ґрунтоутворення.
Джерело: Nosek, Vysotskaya, 1973; Таращук, 1995; Капрусь, 1997; Kaprus, 1998. Автор: М.В. Таращук Фото: Р.С. Варговича